Tange Søråd

For lokalområdets ca. 20.000 indbyggere og omkring 100.000 årlige turister og besøgende udgør Tange Sø og de omliggende arealer et vigtigt, rekreativt naturområde, der er til daglig glæde for mange mennesker.

Søen og omgivelserne er en vigtig del af vor dagligdag, natur, lokalsamfund, foreningsliv og lokaløkonomi. En række af foreningerne og interesseorganisationerne i området har derfor dannet Tange Søråd, der har til formål at bevare søen i pagt med naturen og lokalsamfundet.

Vores medlemmer er følgende:

Ans Sejlklub Ans IF Søsport
V/ Bjarne Jensen V/ Jørgen S. Nielsen
Søgade 27 Langemosevej 6
8643 Ans By 8620 Kjellerup
   
Viborg Kommune Danmarks Naturfredningsforening
Miljøforvaltning v/ Erik Løkkegaard
Søvej 2 Kærsangervej 17
8800 Viborg 8643 Ans
   
Silkeborg Kommune Foreningen til bevarelse af Tange sø
Kultur- og fritidsafdelingen v/ Verner Gorridsen
Søvej 3 Teglgade 56
8600 Silkeborg 8643 Ans By
   
Ans Borgerforening Jagtselskabet Tange Sø
v/ Axel Hansen v/ Finn Langhoff
Markedsgade 24 Gudenåvej 6
8643 Ans By 8643 Ans By
   
Tange Roklub Tange Borgerforening
v/ Ann Johansen v/ Ellen L. Christensen
Nørregade 21 Husbondvej 60 Tange
8850 Bjerringbro 8850 Bjerringbro
   
Danmarks Naturfredningsforening Energimuseet
v/ Pernille Ingemann Thomsen Bjerringbrovej 44
Præstevangen 59, Grønbæk Tange
8643 Ans 8850 Bjerringbro
   
   
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening Danmarks Naturfredningsforening
v/ Steffen Toft Jensen v/ Jørgen Glud
Østergade 69 Bjerrevej 102
 8850 Bjerringbro 8850 Bjerringbro