Elproduktionen generelt

Vi har produceret forureningsfri el siden 1921
Vor årsproduktion androg i 2007 14.054.938 KWh. Produktionen er yderst stabil, idet Tange Sø fungerer som vandreservoir, hvilket kompenserer for store svingninger i nedbøren over årets måneder. Tange Sø er dog så stor, at dette kun påvirker vandhøjden i søen indenfor få cm.

Elproduktionen udføres af 3 generatorer, der alle stammer fra 1920. Ved normal drift bruges kun én generator. Vores produktion i et normalt driftsår svarer til gennemsnitsforbruget i 3000 husstande, og det svarer omtrent til årsproduktionen fra 10 stk. 1MW land vindmøller.

Vi yder derfor et vigtigt bidrag til den forureningsfri energiproduktion i Danmark.

Vor produktion distribueres til hele landet gennem det normale el-net. Læs mere om de tekniske detaljer omkring vores anlæg her.