Organisation

Vi er et andelselskab


Gudenaacentralen a.m.b.a. er, som navnet viser, et andelsselskab. Vi er stiftet i en tid, hvor andelsselskaber gav de berørte borgere mulighed for indflydelse, og sådan er det stadigt.

Vi er som andelsselskab en demokratisk virksomhed, der i den sidste ende er ejet af nogle hundrede tusinde elforbrugere og borgere, og vor ledelse - bestyrelsen - vælges gennem vore ejere af borgerne og forbrugerne.

Vore ejere er NRGI, EnergiMidt, og Galten Elværk, der elle er forbrugerejede, samt Skanderborg Kommune og Viborg Kommune.

Som andelsselskab lægger vi ganske naturligt vægt på åbenhed, ikke blot overfor vore ejere og forbrugere, men helt generelt. Vort regnskab er ganske detaljeret m.h.t. drift, omkostninger, ejerskab og ledelse, og kan af alle hentes bl.a


Ejerskab

En fast kreds af andelshavere og antal andele
Vores andelsselskab består af 1000 andel, fordelt på følgende andelshavere

NRGI, Eniig og Aura Energi er ligeledes andelsselskaber med en stor og bred ejerkreds - i disse tilfælde udgør forbrugerne ejerne. Den sidste andelshaver er en kommune, og repræsenterer ligeledes en bred kreds af ejere - områdernes borgere.

Forbrugerne henholdsvis borgerne vælger ledelsen i henholdsvis energiselskaberne og kommunerne, der herefter vælger Gudenaacentralens bestyrelse.