tangevaerkets-historie
Download rapporten her


Tangeværkets historie.

Tangeværkets historie frem til 1993

tangevaerket-gudenaacentralen
Download rapporten her

Tangeværket

En kulturmiljøredegørelse, udgivet af Kulturarvsstyrelsen og Bjerringbro Kommune. Dec. 2005.Rigt illustreret rapport med fotos og kortmateriale. Belyser Gudenaacentralen og Tange Sø ud fra en kulturhistorisk synsvinkel. Kulturmiljø. Naturgrundlag. Kulturlandskabet. Historien. Arkitekturen.

udvikling-til-gavn-for-helheden
Download rapporten her


Udvikling til gavn for helheden 2006

Gudenaacentralen set i sammenhæng med helheden - Lovgrundlag, historie, fiskeri, rekreativt område. Belysning af forskellige løsningsmodeller.

Helhedsplan-for-Gudenaacentralen
Download rapporten her

Helhedsplan for Gudenaacentralen - Konsekvensvurdering 2006

Dette dokument er en sammenskrevet præsentation af de analyser, COWI har foretaget i forbindelse med vurderingen af konsekvensen af inplementeringen af en plan for Gudenåens fremtidige passage ved Tangeværket.