Tange Søråd

For lokalområdets ca. 20.000 indbyggere og omkring 100.000 årlige turister og besøgende udgør Tange Sø og de omliggende arealer et vigtigt, rekreativt naturområde, der er til daglig glæde for mange mennesker.

Søen og omgivelserne er en vigtig del af vor dagligdag, natur, lokalsamfund, foreningsliv og lokaløkonomi. En række af foreningerne og interesseorganisationerne i området har derfor dannet Tange Søråd, der har til formål at bevare søen i pagt med naturen og lokalsamfundet.

Vores medlemmer er følgende:

Ans Sejlklub Ans IF Søsport
   
Viborg Kommune Danmarks Naturfredningsforening
   
Silkeborg Kommune Foreningen til bevarelse af Tange sø
   
Ans Borgerforening Jagtselskabet Tange Sø
   
Tange Roklub Tange Borgerforening
   
Danmarks Naturfredningsforening Energimuseet
   
   
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening Danmarks Naturfredningsforening