Elproduktion

Vi begyndte at lave el i 1921 - siden har vi produceret forureningsfri el

Vor årsproduktion androg i 2016 ca 14.069.000 KWh. Produktionen er yderst stabil, idet Tange Sø fungerer som vandreservoir, hvilket kompenserer for store svingninger i nedbøren over årets måneder. Tange Sø er dog så stor, at dette kun påvirker vandhøjden i søen indenfor få cm. Elproduktionen udføres af 3 generatorer, der alle stammer fra 1920.

Ved normal drift bruges kun én generator. Vor produktion i et normalt driftsår svarer til gennemsnitsforbruget i 3000 husstande, og det svarer omtrent til årsproduktionen fra 10 1MW land vindmøller. Vi yder derfor et vigtigt bidrag til den forureningsfri energiproduktion i Danmark. Vores produktion distribueres til hele landet gennem det normale el-net.

Vi producerede i 2016

14069000

KWh