Elproduktionen generelt

Vi har produceret forureningsfri el siden 1921
Vor årsproduktion androg i 2007 14.054.938 KWh. Produktionen er yderst stabil, idet Tange Sø fungerer som vandreservoir, hvilket kompenserer for store svingninger i nedbøren over årets måneder. Tange Sø er dog så stor, at dette kun påvirker vandhøjden i søen indenfor få cm.

Elproduktionen udføres af 3 generatorer, der alle stammer fra 1920. Ved normal drift bruges kun én generator. Vores produktion i et normalt driftsår svarer til gennemsnitsforbruget i 3000 husstande, og det svarer omtrent til årsproduktionen fra 10 stk. 1MW land vindmøller.

Vi yder derfor et vigtigt bidrag til den forureningsfri energiproduktion i Danmark.

So gibt es hochdosierte Formen und mit unterschiedlicher was Auswirkungen auf den online Apotheke dabei kein Rezept je nach Standort unterschiedlich versendet.
Vor produktion distribueres til hele landet gennem det normale el-net. Læs mere om de tekniske detaljer omkring vores anlæg her.