Miljø- og driftsdata

Som et vandkraftværk producerer Tangeværket strøm uden forurening med skadelige stoffer. Vi leverer absolut forureningsfri strøm til ca. 3000 husstande, og er dermed en vigtig brik i regeringens mål for nedbringelse af CO2 forureningen.

I forhold til den gennemsnitlige strømproduktion i Danmark sparer produktionen på Tangeværket naturen for disse udledninger:

CO2 526 g pr. kWh
SO2

0,88 g pr. kWh

NOx 0,99 g pr. kWh


Dette svarer til at naturen pr. år spares for i alt følgende mængder:

CO2 5.790 tons
SO2 9,70 tons
NOx 10,9 tons

Generel driftsdata

Her kan du se elværkets driftsdata
Data er midlertidig ikke tilgængelig
  Generator 1 Generator 2 Generator 3
Netspænding, kilovolt 0 0 0
Fasestrøm, ampære 0 0 0
Effekt, Kiowatt 0 0 0
Magnetiseringsspænding, volt 0 0 0
Magnetiseringsstrøm, ampære 0 0 0


Vandmængder

Vandmængde i alt, m3/s 0
Forvands-kote i meter 0
Bagvands-kote 0
cos phi 0