Tangeværkets historie


I 1883 opstod idéen om at opdæmme Gudenaaen og at bygge et vandkraftværk for at producere strøm til Midtjylland
Man forudså allerede dengang at strøm ville blive en mangelvare i det indre Jylland. Ideen opstod i forbindelse med at 290 landbrugere henvendte sig til Hedeselskabet for ta få etableret kunstvanding. Jordene i området var magre, gav et lavt udbytte, og høstudbyttet var meget følsomt overfor tørkeperioder.

Hedeselskabet regner på projektet nogle år, og kommer frem til at faldet ved opstemningen vil blive på 12 meter, og omdannes dette fald til vandkraft ville det kunne forsyne både Randers, Langå og Viborg med strøm. Pojekteringsperioden - indtil 1918 Fra 1880'erne blev der foretaget mange beregninger og overvejelser, uden at arbejdet blev igangsat. F.eks. blev anlægsarbejdet i 1910 andraget til at koste 1.375.000 kr., og tiden var ikke moden til at man kunne foretage en så stor investering.

Mangel på strøm, kul og olie,
Da 1. verdenskrig stod for døren blev det dog klart, at der ville blive mangel på strøm, kul og olie, og så var situationen en anden, og i 1914 indgiver en kreds af samarbejdspartnere koncessionsansøgning med det konkrete projekt til Elektricitetskommissionen. I 1918 har projektet været igennem myndighedernes behandling, herunder Rigsdag med tillhørende lovforslag samt de involverede kommuner. Andelsselskabet Gudenaacentralen stiftes, og man er klar til at påbegynde projektet med et budget på 4 millioner kr. Anlægsarbejdet 1918-1920 Anlægget af sø, opstemning og værk er en stor opgaven, tiden taget i betragtning - formodeligt det største anlægsarbejde hidtil i Jylland.

Tangeværket i 1920 kort efter opførelsen. Indløbskanalen er endnu ikke helt vandfyldt.


En overgang er 500 mand beskæftiget, hovedsageligt med dæmningsbyggeri, hvortil der alene blive flyttet 300.000 m2 jord. Financielt er opgaven også stor. Budget og lånekapital udvides hurtigt til 6 mill. kr., og anlægskapitalen blev hastigt derefter udvidet til mere end 14 mill. kr. Heraf gik mere end 2 mill. kr. alene til erstatning for ekspropriationer. Den 17. december 1920 kunne anlægget producere den første strøm, kun ca. 2 år efter arbejdets påbegyndelse.

Fra 1921 og frem
Den 8. januar 1921 indvies værket officielt, og anlægsperioden afsluttes. Det første årsregnskab viser at den samlede anlægspris blev på 13.799.470 kr. Værket kommer godt fra start, og i 1923 distribueres strøm gennem 85 km egne ledninger. Strømproduktionen stiger planmæssigt.

1921 6,6 mill. kWh
1922

7,2 mill. kWh

1923

9,5 mill. kWh

Ud over selve strømproduktionen, etableres også indtægtsgivende fiskeri i Tange sø.
Læs en mere detaljeret beskrivelse af Tangeværkets historie frem til 1980'erne her